Veggie Chips Individual pack

Broccoli 20 gr Rp29.000

Okra 20 gr Rp29.000

Mixed Tuber 60 gr Rp29.000

Potato 40 gr Rp29.000

Edamame 75 gr Rp29.000

Cauliflower 20 gr Rp29.000

Mushroom 35 gr Rp58.000

Carrot 60 gr Rp29.000

Crumbs / Abon Sayur

Crumbs Broccoli 10 gr Rp8.000

Crumbs Sweet Potato 15 gr Rp8.000

Crumbs Cauliflower 10 gr Rp8.000

Potato 40 gr Rp8.000

Jar/ Party Pack

Toples Mixed Tuber 90 gr Rp50.000

Party Pack Mixed Tuber 420 gr Rp150.000

Party Pack Potato 320 gr Rp150.000